LIVING STRATEGY er specialiseret i at løse komplekse problemstillinger, hvor der er mange faktorer, interessenter og modstridende holdninger og interesser i spil.

Vi har stor analytisk og strategisk styrke og er i stand til at rykke og motivere mennesker til at gøre det nødvendige.

Vi udarbejder analyser og beslutningsgrundlag, der bibringer nye spændende erkendelser om hvad der er op og ned i en kompleks problemstilling. Vi bistår med at formulere strategier og planer – og udvikler værktøjer, metoder og koncepter, der ændrer på dysfunktionelle dynamikker. Vi faciliterer workshops, træner, uddanner og coacher grupper eller enkeltindivider, så tingene kommer til at give mening – så der rykkes på tingene.

Vi gør meget ud af at kvalificere de opgaver, som vi udfører. Vi udfordrer de forudsætninger og antagelser, der ligger der til grund for at igangsætte opgaven. Vi stiller spørgsmålet, hvad er værdien af at igangsætte denne aktivitet nu og hvad er værdien på lang sigt? Hvad er konsekvensen, hvis vi ikke gør det? Er der andre aktiviteter, der er mere relevante?

Vi har stort fokus på, hvad der skal til for at sikre succesfuld implementering og eksekvering. Hvem i og uden for organisationen er vigtige interessenter? Vil det komme til at give mening? Er det muligt? Når vi er med til at udarbejde en analyse, udarbejde en strategi, udvikle et værktøj spørger vi hvem der skal bruge de nye erkendelser – og sikrer os at analysen ikke bare blive et ringbind på væggen.

Vi er uformelle og professionelle. Vi er kompromisløse i forhold til kvalitet og fleksible og pragmatiske, når det kommer til gennemførelse og samarbejde. Vi har stort fokus på, hvornår vi som eksterne konsulenter kan skabe værdi i din organisation. Og hvad forudsætningerne er for at vi kan skabe værdi. Vi siger ikke ja til opgaver, som vi ikke selv tror på kan implementeres og gøre en reel forskel.

AT SKABE MENING ER NØGLEN TIL SUCCES

Det er velkendt, at mange strategier og nye initiativer fejler pga. mangelfuld implementering. Det er ikke fordi ledere ikke synes implementering har stor vigtighed, men efter vores erfaring kommer man ofte for sent i gang med at tænke i implementerings- og eksekveringsbaner. Og det er er en stor fejltagelse. Strategiudvikling og implementering må ikke skilles ad.

I vores optik er det helt afgørende at inddrage the people side of change helt fra begyndelsen. Man bør analysere – allerede meget tidligt i udviklingsfasen – hvordan mennesker i (og uden for) din organisation vil reagere på reagere på en given forandring. Du er nødt til at vide om et nyt forandringsinitiativ kommer til at give mening, fordi ’mening’ ofte er den mest afgørende forudsætning for succesfuld implementering.

Fra SWOT til SMOT

Du har du sikkert hørt flere sige noget lignende mange gange før … men i LIVING STRATEGI har vi taget tyren ved hornene og udviklet et nyt implementeringsværktøj kaldet SMOT (Sensemaking Operational Tool). Med SMOT er du i stand til at foretage en tidlig vurdering af, om et nyt forandringsinitiativ vil komme til at give mening for relevante interessenter. Du vil blive i stand til at finde ud af hvorfor eller hvorfor ikke. Og hvad der eventuelt skal ændres for at ’det nye’ blive modtaget med åbne arme.

Du kan læse mere på www.supersensemaker.com